Związki zawodowe wszczynają dialog społeczny w spółce PKP CARGO S.A.

DIALOG2020CARGOpodpisanyjpg