Związkowcy odpierają zarzuty o nielegalność strajku

W piśmie skierowanym do Zenona Zemły, dyrektora Śląskiego Zakładu Spółki PKP Cargo w Tarnowskich Górach związkowcy odnoszą się do twierdzenia zarządu PKP Cargo o nielegalności strajku i zaznaczają, że zarzuty dotyczące jego nieważności są nieprawdziwe. – Stanowczo sprzeciwiamy się podawaniu informacji nieprawdziwych i wprowadzających w błąd pracowników, opinię publiczną i sąd o ograniczaniu udziału w referendum tylko do pracowników będących członkami związków – takie działania nie miały miejsca, gdyż wszyscy pracownicy bez względu na przynależność mogli uczestniczyć w referendum. Przytoczone stwierdzenia pracodawcy postrzegamy jako pomówienie i świadome wprowadzanie w błąd opinii publicznej, pracowników, akcjonariuszy spółki i sądu. Naszym zdaniem takie działania mają charakter utrudniania funkcjonowania związków zawodowych wraz z konsekwencjami wynikającymi z tego faktu. Ogłaszając wyniki przeprowadzonego referendum Komitet oświadczył, że dalsze decyzje wynikające z wyników referendum podjęte zostaną w najbliższych dniach – czytamy w piśmie – Analizując przedstawione fakty poparte dowodami oraz wdrożonymi w ślad za nimi decyzjami zarządu PKP Cargo uważamy, że twierdzenie pracodawcy zawarte w piśmie, iż nie istnieje spór zbiorowy, jest absurdalne i nieprawdziwe. Ponadto wprowadza w błąd pracowników spółki, zaś w połączeniu z stosowaniem gróźb o konsekwencjach dyscyplinarnych dla uczestników strajku ma charakter zastraszania. Taka forma przeciwdziałania przewidzianych prawem działań organizacji związkowych stanowi złamanie zapisów Ustawy o związkach zawodowych. Ostrzegamy, że jest to działanie niezgodne z prawem i zagrożone sankcjami karnymi