Zryczałtowana należność z tytułu wyjazdów służbowych.

Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach:

1.starszego rewidenta taboru,

2.rewidenta taboru,

3.starszego ustawiacza,

4.ustawiacza,

5.manewrowego,

6.starszego odprawiacza pociągów,

7.odprawiacza pociągów,

8.operatora pociągu,

9.operatora handlowego,

którzy odbyli podróż służbową (wykonywali swoje obowiązki służbowe) trzy razy w miesiącu poza miejsce stałego wykonywania obowiązków służbowych określonym w umowie o pracę w czasie trwającym co najmniej 8 godzin i wyrazili pisemną zgodę na wypłatę ekwiwalentu diet,zgodnie z Decyzją Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. nr 33 z dnia 17 sierpnia 2015n r. i nr 2 z dnia 5 stycznia 2016 r.pracodawca powinien wypłacić kwotę w wysokości 294 zł. 

Przykład 1:

Odprawiacz pociągu (bez względu na miejsce zamieszkania), którego miejscem stałego wykonywania obowiązków służbowych określonym w umowie o pracę jest Opole, wykonywał obowiązki służbowe w Tarnowie Opolskim trzy razy w miesiącu przez co najmniej 8 godzin powinien otrzymać ekwiwalent.

Przykład 2:

Rewident taboru(bez względu na miejsce zamieszkania), którego miejscem stałego wykonywania obowiązków służbowych określonym w umowie o pracę jest Nysa, wykonywał obowiązki służbowe w Opolu trzy razy w miesiącu przez co najmniej 8 godzin powinien otrzymać ekwiwalent.

Jeżeli w przypadku spełnienia powyższych warunków  wystąpiły zdarzenia gdzie pracodawca nie wypłacił pracownikowi ekwiwalentu prosimy członków naszego związku o pilną informację.

Jednocześnie zachęcamy pracowników, którzy nie wyrazili jeszcze pisemnej zgody do złożenia oświadczeń w tej sprawie we właściwych Sekcjach Przewozów i Eksploatacji.