Zenon Kozendra przedstawicielem pracowników w zarządzie PKP Cargo

Rada nadzorcza PKP Cargo podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 14 lipca 2016 r. Zenona Kozendry na przedstawiciela pracowników w zarządzie.

Obecny skład zarządu PKP Cargo przedstawia się następująco: Maciej Andrzej Libiszewski – prezes zarządu, Arkadiusz Paweł Olewnik - członek zarządu ds. finansowych, Jarosław Klasa - członek zarządu ds. operacyjnych, Grzegorz Fingas - członek zarządu ds. handlowych i Zenon Kozendra – członek zarządu, przedstawiciel pracowników.

Zenon Kozendra jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach oraz studiów podyplomowych w zakresie organizacji zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego.

Związany z PKP Cargo od 1985 roku. W latach 2005 – 2008 był członkiem zarządu ds. pracowniczych i administracyjnych, a od 2008 pełnomocnikiem zarządu ds. strategii personalnej. Poza tym, w latach 2001 – 2005 był członkiem Rady Nadzorczej PKP Cargo, a w latach 2006 – 2008 członkiem zarządu Związku Pracodawców Kolejowych. Ponadto Zenon Kozendra zasiadał w radach nadzorczych takich spółek jak: PKP Cargo Service (jako przewodniczący Rady Nadzorczej w latach 2006 – 2007), PKP Cargo Wagon Kraków (jako przewodniczący Rady Nadzorczej w latach 2007 – 2008), PKP Cargo Tabor Karsznice (jako członek Rady Nadzorczej w latach 2010 – 2014) oraz PKP S.A. jako członek Rady Nadzorczej w latach 2014 – 2016.

W latach 1990-2005 prowadził działalność związkową reprezentując pracowników zrzeszonych w NSZZ „Solidarność” na poziomie regionalnym i krajowym. Obejmując stanowisko członka zarządu PKP Cargo Zenon Kozendra złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w PKP S.A. oraz członka Prezydium i Sekretarza Rady Sekcji Zawodowej NSZZ ,,Solidarność" w PKP Cargo.