Zawarto porozumienie w sprawie zmiany umów o pracę

null