Zarząd PKP Cargo porozumiał się ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek.

Dziś (15 czerwca) zawarte zostało porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez zakłady PKP Cargo. Na mocy porozumienia, strony postanowiły, że z dniem 1 września 2018 r. wdrożona zostanie podwyżka wynagrodzeń.
Spółka oszacowała, że do końca 2018 r. koszt podwyżki łącznie z jednorazową premią wyniesie około 33,9 mln zł. Jednocześnie zarząd spółki zakłada, że koszt jednostkowy na tonokilometr nie ulegnie zwiększeniu w roku 2018 ze względu na rosnącą efektywność przewozów.
Spółka opublikowała komunikat ESPI w tej sprawie.
Poniżej prezentujemy zawarte porozumienie.

podwyka cargo2018jpg

podwyka cargo2018_01jpg
15.06.2018 godz. 20:34