Zakończono spór zbiorowy w PKP CARGO S.A.

W ramach prowadzonego dialogu pomiędzy Zarządem a Stroną Społeczną, w środę 11 lutego wypracowano porozumienie kończące spór zbiorowy w PKP CARGO. Stosowne dokumenty zostały podpisane po wielogodzinnych negocjacjach prowadzonych w spokojnej i merytorycznej atmosferze. Środowe spotkanie było dwunastym na którym dyskutowano o postulatach.

  Podczas negocjacji strony skupiły się na sześciu głównych kwestiach, m.in. wypłaty dodatku motywacyjnego dla maszynistów-instruktorów (w wysokości 3.50 zł za każdą godzinę szkolenia) czy dodatku alokacyjnego dla pracowników, którzy w następstwie dostosowywania struktury zatrudnienia do bieżących potrzeb spółki, pracują poza miejscem zamieszkania.

Strony porozumiały się także w kwestii wprowadzenia do ZUZP protokołu dodatkowego nr 11 ustanawiającego prawo do ryczałtów delegacyjnych dla następujących stanowisk:

starszy rewident,

rewident,

starszy ustawiacz,

ustawiacz,

manewrowy,

starszy odprawiacz,

odprawiacz,

operator pociągowy,

operator handlowy.

Prawo do ryczałtów delegacyjnych dla w/w stanowisk będzie powstawało na takich samych zasadach jak w załączniku nr 17 do ZUZP z chwilą odbycia co najmniej 3 wyjazdów delegacyjnych (zgodnie z kodeksem pracy) w miesiącu.

Zarząd zobowiązał się do przedstawienia stronom ZUZP do podpisania Protokół Dodatkowy nr 11 w terminie do 28 lutego 2015 r.

Pełna treść Porozumienia z dnia 11 lutego 2015 roku kończącego spór zbiorowy znajduje się  tutaj. (kliknij w link)