Wystąpienie FZZMK ws. zasad postępowania maszynisty obsługującego lokomotywę podczas wykonywania uproszczonej próby hamulca przy innym pociągu

Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych mając na względzie art.4 i 23 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, wobec przekazania pismem z dnia 5 maja 2021 r. znak COPL2.26341.28.2021.1, Dyrektorom Zakładów Spółki PKP CARGO S.A. w formie załącznika do pisma tzw. „Zasad postępowania maszynisty obsługującego lokomotywę podczas wykonywania uproszczonej próby hamulca przy innym pociągu” wnosi o wyjaśnienie charakteru prawnego i mocy wiążącej wydanych „Zasad”, a w szczególności, czy owe „Zasady” stanowią polecenia i wskazówki przełożonego oraz czy w przypadku wykonywania obowiązków służbowych z naruszeniem tych Zasad pracownicy będą ponosili odpowiedzialność porządkową. 

W ocenie Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych Zasady w których brak jest odniesień do odpowiedniej normy zawartej w stosownej instrukcji czy przepisie powodują chaos organizacyjny, mogą także stwarzać realne zagrożenia bezpieczeństwa dla pracowników wykonujących czynności wskazane w Zasadach. FZZMK rozumie potrzebę unormowania postępowania maszynisty obsługującego lokomotywę wykonującego uproszczoną próbę hamulca przy innym pociągu, jednak Zasady te muszą mieć swoje oparcie w obowiązujących przepisach i instrukcjach.


FZZMK11052021 dot prbyjpg