Wystąpienie do Dyrektora CT Śląskiego w sprawie ochrony zdrowia pracowników przed zakażeniem chorobami odzwierzęcymi

goebiewctlskimjpg