Wyczerpały się możliwości, pozostaje wywieranie presji na udział w spotkaniu, tych którzy nie mają woli. Inicjatywa skrócenia obniżonego czasu pracy.

    Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych  PROTEST wsłuchując się w głosy pracowników Śląskiego Zakładu Spółki, reagując na rozgoryczenie naszych Koleżanek i Kolegów, którzy na co dzień sygnalizują nam poprawę sytuacji przewozowej przejawiającą się brakiem zapewnienia pełnych obsad na posterunkach, występującymi nadgodzinami, wycofywaniem pracowników z urlopów wypoczynkowych, pociągami stojącymi na szlaku bez obsady trakcyjnej oraz pogarszającą się ich sytuacją materialną postanowiliśmy wyjść z inicjatywą zorganizowania spotkania z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi działającymi w PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki, w celu podjęcia wspólnych działań zmierzających do skrócenia okresu Porozumienia ograniczającego normę czasu pracy .  

W odpowiedzi na wsparcie inicjatywy i gotowość do rozmów zgłoszoną we wspólnym wystąpieniu przezpozostałych synatariuszy Porozumienia , ZZPK PROTEST wskazał termin spotkania na 23 lipca 2020 roku z miejscem w Tarnowskich Górach.

Pomimo zadeklarowanego poparcia inicjatywy podjęcia działań zmierzających do skrócenia obniżonej normy czasu pracy do spotkania nie doszło, ponieważ żadna z trzech pozostałych reprezentatywnych organizacji nie potwierdziła udziału w spotkaniu.   

Porozumienie z racji obowiązujących przepisów Tarczy Antykryzysowej zawarły cztery reprezentatywne organizacje związkowe działające w CT Śląskim. Jakakolwiek jego zmiana wymaga udziału wszystkich sygnatariuszy porozumienia. 
W związku z brakiem woli do udziału spotkaniu, pozostaje tylko wywieranie przez członków trzech pozostałych reprezentatywnych organizacji presji na działaczy.
Działania Zarządu ZZPK  PROTEST w tej sprawie  nie oznaczają że jesteśmy nieomylni. Po prostu nie pozostajemy bierni i reagujemy na sygnały płynące od pracowników.

Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych  PROTEST w Opolu oraz Zakładowe Organizacje Związkowe, które poparły inicjatywę wyrażają nadal gotowość oczekując na wskazanie konkretnego terminu spotkania przez pozostałych sygnatariuszy Porozumienia w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy zawartego w dniu 12 maja 2020 w Tarnowskich Górach tj. Zakładową Organizacją Związkową NSZZ Solidarność PKP CARGO S.A. Śląski Zakład Spółki Tarnowskie Góry, Związkiem Zawodowym Kolejarzy Śląskich przy PKP CARGO S.A. przy Śląskim Zakładu Spółki w Tarnowskich Górach, Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych w Polsce, PKP CARGO S.A. Śląski Zakład Spółki Tarnowskie Góry.

Podkreślić należy, że naszą inicjatywę wsparły otwarcie Rybnicka "Solidarność 80" i Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych, ZZM w Gliwicach, MNSZZ Kolejarzy Śląskich w Tarnowskich Górach. Otrzymujemy także mnóstwo sygnałów z wyrazami wsparcia od pracowników. Ocenę pozostawiamy Państwu.

Poniżej publikujemy dokumentację w tej sprawie.

I pismojpg

odpowied skrceniejpg

II pismojpg

II pismo_01jpg

III pismojpg

III pismo_01jpg