W CT Śląskim powołano Komitet Protestacyjno Strajkowy

Wobec ostatnich wydarzeń związanych z mediacjami w sporze zbiorowym  powstają w zakładach spółki Komitety Protestacyjno Strajkowe. 

Puls Biznesu, przedstawił raport Komisji Nadzoru Finansowego (http://notowania.pb.pl/espi/4239199,35713,pkp-carg... ) . O sprawie będziemy informować.

null

null