Uwaga na "żółte związki zawodowe"

Żółte związki zawodowe.
Tak nazywa się organizacje związkowe, funkcjonujące, czy też tworzone często z namaszczenia pracodawcy, których głównym celem jest blokowanie działalności reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej oraz pozostałych zakładowych organizacji związkowych.
Tzw. żółty związek to taki, który częściej staje po stronie pracodawcy niż pracownika. Nierzadko powstaje on z inspiracji pracodawcy tylko po to, aby osłabić działalność wszystkich związków zawodowych czy też jedynego związku zawodowego założonego i działającego na terenie zakładu pracy tylko po to, aby nie można było przedstawić wspólnego negatywnego stanowiska w sprawie wprowadzenia czy zmian do regulaminu wynagradzania lub premiowania. Taki żółty związek zawodowy potrafi zburzyć jedność środowiska związkowego np. podczas negocjacji podwyżek płac i umożliwić pracodawcy samodzielne wprowadzenie zmian do tych regulaminów bez uzgodnienia ich treści ze związkami zawodowymi.