UTK: Pojazdy specjalne bez dopuszczenia tylko na torze zamkniętym

Pojazdy specjalne, w tym maszyny dwudrogowe, w sytuacji gdy nie posiadają dokumentu dopuszczenia do eksploatacji i nie wykonują pracy na torach czynnych, mogą poruszać się wyłącznie po torze zamkniętym, na którym nie jest prowadzony inny ruch kolejowy – informuje Urząd Transportu Kolejowego.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego opublikował stanowisko dotyczące dopuszczania do eksploatacji pojazdów specjalnych, w tym maszyn dwudrogowych. Jak zaznacza, zgodnie z przepisami, stanowisko zgodnie z kompetencjami UTK nie dotyczy linii tramwajowych, kolejowego transportu wewnątrzzakładowego oraz transportu linowego i linowo-terenowego.
Jak czytamy w stanowisku, pojazdy specjalne, w tym maszyny dwudrogowe, w sytuacji gdy nie posiadają dokumentu dopuszczenia do eksploatacji i nie wykonują pracy na torach czynnych, mogą poruszać się wyłącznie po torze zamkniętym, na którym nie jest prowadzony inny ruch kolejowy. 

Możliwość eksploatacji pojazdów specjalnych, w tym maszyn dwudrogowych, nie wykonujących pracy na torach czynnych, nieposiadających dokumentów dopuszczenia do eksploatacji, w ramach torów zamkniętych, na których nie jest prowadzony inny ruch kolejowy, powinna się wiązać z zapewnieniem przez zarządcę infrastruktury odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Zarządca infrastruktury jest w takiej sytuacji zobowiązany określić zasady funkcjonowania i organizacji pracy w ramach toru zamkniętego oraz zastosować odpowiednie procesy systemu zarządzania bezpieczeństwem. Polegają one przede wszystkim na identyfikacji zagrożeń, ocenie ryzyka oraz wprowadzeniu i monitorowaniu odpowiednich środków kontroli ryzyka – pisze prezes UTK.

Jeżeli pojazd dojeżdżając samodzielnie do toru zamkniętego, na którym nie jest prowadzony inny ruch kolejowy w porusza się po czynnej linii kolejowej, to powinien posiadać odpowiedni dokument uprawniający do eksploatacji, czyli zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego lub  świadectwo dopuszczenia typu pojazdu kolejowego.