Ustalono zasady podziału środków na podwyżkę wynagrodzenia w Śląskim Zakładzie PKP CARGO

W dniu 24 lipca 2019 r. na spotkaniu Związków Zawodowych z Pracodawcą zostały ustalone zasady podziału środków na podwyżkę wynagrodzenia od 1 sierpnia 2019 r.
Zasadą nadrzędną, którą kierowaliśmy się było to aby cała kwota 220 złotych spłynęła do sekcji i działów. Dzięki staraniom podjętym przez organizację udało się to zrobić.
Ustaliliśmy, że każdy pracownik z (pewnymi oczywistymi wyłączeniami) otrzyma kwotę 200 złotych jako minimum. Pozostałe 20 złotych jest w rękach naczelników, którzy dokonają odpowiedniego podziału tych środków.
Szczegółowe zasady zostały przekazane mailowo oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń.