Stanowisko Forum Związków Zawodowych dotyczące rządowej propozycji wprowadzenia minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2000 zł brutto

Szanowni Państwo,

Bez wysokich wynagrodzeń polska gospodarka nigdy nie stanie się konkurencyjna w oparciu o innowacje, kreatywność oraz kwalifikacje pracownika. Od kilku miesięcy zwracamy uwagę, że jednym z głównych problemów rynku pracy jest brak partnerskich relacji pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą oraz stroną rządową. Ci, którzy dotychczas swoją ciężką pracą wytwarzali PKB w efekcie traktowani byli w kategoriach kosztu, a nie inwestycji. Propozycja rządu premier Beaty Szydło jest swego rodzaju zwrotem w kierunku nowoczesnego, pozytywnego sposobu myślenia o roli pracownika. Działacze Forum Związków Zawodowych przyjęli ją z wielkim entuzjazmem. Dlaczego w naszej ocenie trzeba podnosić płacę minimalną w sposób zdecydowany? Przede wszystkim, podniesienie płacy minimalnej to inwestycja o charakterze długoterminowym. Wyższe zarobki na poziomie minimalnym oznaczają w efekcie przełamywanie stereotypu, że pracodawca w sensie społecznym jest kimś lepszym od pracownika, bardziej kreatywnym, zaradnym, a co za tym idzie bardziej uprzywilejowanym. Przez ostatnie kilka lat klasa polityczna budowała narracje opartą o komunikowanie sukcesu polskiej gospodarki, która przetrwała kryzys, rozwija się stabilnie i jest powodem do dumy. Jednakże, atmosfera triumfu zamieniła się w ogólnospołeczne przekonanie, że liczby pokazywane w mediach są jedynie PR - owską zagrywką, a nie wiarygodną prognozą sugerującą wzrost jakości życia najsłabiej zarabiających. Stąd też propozycja, aby minimalne wynagrodzenie wynosiło 2000 złotych brutto daje poczucie, że osoby, które przyczyniły się do osławionego już wzrostu PKB w czasach kryzysu ekonomicznego zostaną potraktowane w sposób godny. Absolutnie nie dziwi nas komunikat zwrotny kreowany przez stronę pracodawców. Retoryka oparta o lęki dotyczące zwiększenia szarej strefy są stałym elementem debaty publicznej, szczególnie wtedy, gdy mowa o podwyższeniu płac, inwestycji polepszających warunki pracy etc. Warto jednak wyjść poza schemat i dostrzec prosty fakt, który wybrzmiewa następująco - wyższa płaca oznacza wyższą konsumpcję. Pracownik, który zarabia na minimalnym poziomie nie posiada wystarczajaco dużo środków, aby zgromadzić oszczędności, jednakże z każdą dodatkową złotówką wróci jako konsument. Ostatecznie jako Forum Związków Zawodowych liczymy na dynamiczną dyskusję o zmianach w zakresie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy po to, aby nie dochodziło do nadużyć ze strony pracodawców. Z wielką nadzieją liczymy, że uda nam się osiągnąć potrzebny konsensus na forum Rady Dialogu Społecznego. Ostatnie kilka miesięcy współpracy, m.in przy projekcie ustawy o minimalnej stawce godzinowej dają nadzieję na wypracowanie wspólnego stanowiska. W imieniu Forum Związków Zawodowych, Dorota Gardias 16 czerwca 2016, Warszawa Szanowni Państwo, Bez wysokich wynagrodzeń polska gospodarka nigdy nie stanie się konkurencyjna w oparciu o innowacje, kreatywność oraz kwalifikacje pracownika. Od kilku miesięcy zwracamy uwagę, że jednym z głównych problemów rynku pracy jest brak partnerskich relacji pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą oraz stroną rządową. Ci, którzy dotychczas swoją ciężką pracą wytwarzali PKB w efekcie traktowani byli w kategoriach kosztu, a nie inwestycji. Propozycja rządu premier Beaty Szydło jest swego rodzaju zwrotem w kierunku nowoczesnego, pozytywnego sposobu myślenia o roli pracownika. Działacze Forum Związków Zawodowych przyjęli ją z wielkim entuzjazmem. Dlaczego w naszej ocenie trzeba podnosić płacę minimalną w sposób zdecydowany? Przede wszystkim, podniesienie płacy minimalnej to inwestycja o charakterze długoterminowym. Wyższe zarobki na poziomie minimalnym oznaczają w efekcie przełamywanie stereotypu, że pracodawca w sensie społecznym jest kimś lepszym od pracownika, bardziej kreatywnym, zaradnym, a co za tym idzie bardziej uprzywilejowanym. Przez ostatnie kilka lat klasa polityczna budowała narracje opartą o komunikowanie sukcesu polskiej gospodarki, która przetrwała kryzys, rozwija się stabilnie i jest powodem do dumy. Jednakże, atmosfera triumfu zamieniła się w ogólnospołeczne przekonanie, że liczby pokazywane w mediach są jedynie PR - owską zagrywką, a nie wiarygodną prognozą sugerującą wzrost jakości życia najsłabiej zarabiających. Stąd też propozycja, aby minimalne wynagrodzenie wynosiło 2000 złotych brutto daje poczucie, że osoby, które przyczyniły się do osławionego już wzrostu PKB w czasach kryzysu ekonomicznego zostaną potraktowane w sposób godny. Absolutnie nie dziwi nas komunikat zwrotny kreowany przez stronę pracodawców. Retoryka oparta o lęki dotyczące zwiększenia szarej strefy są stałym elementem debaty publicznej, szczególnie wtedy, gdy mowa o podwyższeniu płac, inwestycji polepszających warunki pracy etc. Warto jednak wyjść poza schemat i dostrzec prosty fakt, który wybrzmiewa następująco - wyższa płaca oznacza wyższą konsumpcję. Pracownik, który zarabia na minimalnym poziomie nie posiada wystarczajaco dużo środków, aby zgromadzić oszczędności, jednakże z każdą dodatkową złotówką wróci jako konsument. Ostatecznie jako Forum Związków Zawodowych liczymy na dynamiczną dyskusję o zmianach w zakresie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy po to, aby nie dochodziło do nadużyć ze strony pracodawców. Z wielką nadzieją liczymy, że uda nam się osiągnąć potrzebny konsensus na forum Rady Dialogu Społecznego. Ostatnie kilka miesięcy współpracy, m.in przy projekcie ustawy o minimalnej stawce godzinowej dają nadzieję na wypracowanie wspólnego stanowiska.

W imieniu Forum Związków Zawodowych,

                        Dorota Gardias

Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych