Spotkanie dotyczące postulatu płacowego w PKP CARGO S.A.

Informujemy, że Zarząd PKP CARGO S.A. zaprasza Przedstawicieli Organizacji Związkowych będących stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. na spotkanie w ramach dialogu społecznego dot. postulatu wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Spółki.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 r. (piątek) o godzinie 11:00 w siedzibie PKP CARGO S.A. w Warszawie przy ul. Grójeckiej 17, sala C/D.

W spotkaniu reprezentować nas będą koledzy Grzegorz Samek - Przewodniczący FZZMK oraz Andrzej Konieczny - Wiceprzewodniczący FZZMK.

O przebiegu spotkania poinformujemy niezwłocznie po jego zakończeniu