Prezes Warsewicz chce kredytu zaufania, a załoga PKP CARGO S.A. oczekuje podwyżek. Odpowiedź zarządu PKP CARGO S.A. na wystąpienie związków zawodowych.

Otrzymaliśmy odpowiedź nowego Prezesa PKP CARGO S.A. na żądanie płacowe.

odpjpg