PLK opracują remont torów w Opolu

Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji linii kolejowej nr 132 na odcinku od Opola Groszowice do Opola Zachodniego to kolejny przetarg, który ogłosiły PKP PLK. Tym razem postępowanie przetargowe toczy się w celu wyłonienia wykonawcy projektu do przyszłej inwestycji w formule „buduj”.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka Opole Groszowice – Opole Zachodnie na linii kolejowej nr 132 to dalsza część prac prowadzonych w ramach większego projektu pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Opole Zachodnie”. Przetarg na modernizację odcinka Kędzierzyn-Koźle – Opole Groszowice PKP PLK rozpisały już w grudniu 2016 roku. Z kolei w nowym roku wystartował przetarg dotyczący odcinka w samym Opolu.

W przeciwieństwie do odcinka Kędzierzyn-Koźle – Opole Groszowice, PKP PLK postanowiło nie realizować przetargu na odcinek Opole Groszowice – Opole Zachodnie w formule „projektuj i buduj”. Zarządca w pierwszym etapie poszukuje jedynie wykonawcy projektu.

Z prędkością do 50 km/h

Powyższy odcinek stanowi fragment linii kolejowej nr 132 od km 97,210 do km 101,100. Linia kolejowa nr 132 od stacji Opole Groszowice do stacji Opole Zachodnie jest linią dwutorową, magistralną, zelektryfikowaną przystosowaną do przewozów towarowych jak i pasażerskich. W planach PKP PLK jest dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb przewoźników i kontrahentów oraz do prognozowanych kierunków rozwoju oraz przywrócenie prędkości handlowej wraz z poprawą punktualności realizowanych połączeń przewozów pasażerskich i towarowych oraz podniesienie maksymalnego dopuszczalnego nacisku osiowego. Zwiększenie dostępności transportu kolejowego, poprawa komfortu jazdy i obsługi pasażerów oraz bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przewożonych ładunków.

Wykonawca dokumentacji projektowej będzie miał za zadanie opracowanie koncepcji programowo przestrzennej, projektu budowlanego. Następnie firma będzie musiała uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje, które pozwolą opracować projekt wykonawczy. Zamawiający zaznacza również konieczność opracowania materiałów przetargowych niezbędnych do wyłonienia wykonawców robót budowlanych. Ostatnia faza zamówienia dotyczy sprawowania nadzoru autorskiego nad inwestycją.

PKP PLK chcą w przyszłości podnieść parametry eksploatacyjne tej linii do maksymalnej prędkości jazdy pociągów pasażerskich wynoszącej 160 km/h oraz jazdy pociągów towarowych wynoszącej 120 km/h. Ze względu na zły stan torów i rozjazdów pociągi zwalniają tutaj do 50 km/h. Przed samym Opolem Głównym na rozjazdach obowiązuje wręcz ograniczenie do 10 km/h.

Będą też wizualizacje

Do zadań wykonawcy należeć też będzie opracowanie harmonogramu robót wraz z podziałem ich na odpowiednie fazy. PKP PLK wymaga by na odcinku tym zachować ciągłość ruchu na całym odcinku bez konieczności stosowania transportu zastępczego. Dodatkowo zarządca wymaga wykonania wizualizacji dwuwymiarowych oraz trójwymiarowych obiektów inżynieryjnych (z wyłączeniem przepustów) i obiektów użyteczności publicznej (m.in. przejścia podziemne, przystanki osobowe, place wyładunkowe, itp.). Wykonawca zobrazuje również efekty przyszłej inwestycji w postacie wizualizacji wideo. Wizualizacja będzie pokazywała nową infrastrukturę z punktu widzenia maszynisty lub przelotu dronem nad modernizowaną linią kolejową.

Koszt, który założyła PKP PLK to 6,6 mln zł brutto. Czas, jakim wykonawca będzie zobligowany umową, to 22 miesiące. Wyboru ofert PKP PLK dokona po analizie ceny, która stanowi 60% oceny przetargowej, organizacji – 20% oraz doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 20%. Termin składania ofert określono na 10 lutego 2017 roku. Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.