PKP CARGO - Państwowa Inspekcja Pracy odpowiada na skargę złożoną przez FZZMK

Państwowa Inspekcja Pracy o porozumieniu w PKP CARGO S.A. z dnia 22 czerwca 2016, które zostało zawarte pomiędzy zarządem społki, a niektórymi organizacjami związkowymi.
odpowiedpipix.jpg
odpowiedpipix2.jpg