Pismo Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w sprawie terminu spotkania dotyczącego zawarcia porozumienia płacowego

Przedstawiamy pismo Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w sprawie terminu spotkania dotyczącego zawarcia porozumienia płacowego.

dotjpg