Pismo FZZMK do Przedstawiciela Pracowników w zarządzie PKP CARGO S.A.

piecztkajpg