Odpowiedź PKP CARGO dotycząca podawania nieprawdziwych informacji