Nowa lista leków refundowanych obowiązująca od 1 listopada 2015r.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015r. opublikowano nowe obwieszczenie w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. MZ., poz. 66) czyli tzw. nową listę leków refundowanych ze środków NFZ.

To już kolejna XIV lista leków refundowanych, która w porównaniu do ostatniego obwieszczenia, obowiązującego od 1 września br. zawiera kilka istotnych zmian. Ogółem do obwieszczenia zostaną dodane 74 nowe produkty, w tym: W zakresie listy aptecznej: lek zawierający acidum ursodeoxycholicum (1 kod EAN) refundowany z poziomem odpłatności 30% we wskazaniach: zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych związane z mukowiscydozą oraz pierwotna żółciowa marskość wątroby w początkowym stadium choroby;lek zawierający hydroksycortisonum (1 kod EAN) w tabletkach, refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, w tym m.in. w przypadku leczenia substytucyjnego w pierwotnej i wtórnej niewydolności kory nadnerczy. Lek będzie dostępny z odpłatnością 30%.Pozostałe produkty umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych. Dodatkowo dla leków zawierającychoxcarbazepinum (2 kody EAN) rozszerzy się zakres wskazań refundacyjnych o wskazanie: padaczka. Tym samym zostanie zwiększony dostęp do terapii w przypadku nowo rozpoznanej padaczki.

     Dla 94 produktów zawierających 31 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu – od 41,04 zł do 3 gr. Tym samym dla 339 produktów spadnie dopłata pacjenta od 43,09 zł do 1 gr.oraz dla 494 produktów spadną ceny detaliczne brutto – od 43,09 zł do 1 gr. Ale jednocześnie dla 262 produktów wzrośnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 873,18 zł, a dla 181 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto – od 1 gr do 2,36 zł.   W zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii zwiększy się dostępność leczenia w ramach programów lekowych i katalogu chemioterapii: w ramach nowego programu lekowego Leczenie tyrozynemii typu I (HT-1) ICD-10 E70.2 refundacją zostanie objęty lek zawierający nityzynon (3 kody EAN). W programie, po spełnieniu kryteriów kwalifikacji, będą mogli być leczeni pacjenci z potwierdzonym rozpoznaniem tyrozynemii typu 1 (HT-1). Tym samym refundacją systemową zostanie objęte leczenie pacjentów dotychczas finansowane w drodze importu docelowego;w ramach programu lekowego Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (ICD-10 b 18.2)- załącznik B.2 do obwieszczenia zostanie poszerzony zakres wskazań refundacyjnych dla leku zawierającego peginterferon alfa-2a (1 kod EAN). Lek ten – dotychczas refundowany u dorosłych pacjentów – będzie dostępny również dla pacjentów od 5 roku życia. Poszerzy to dostępne opcje terapeutyczne dla najmłodszych pacjentów z aktywnym wirusowym zapaleniem wątroby typu C;w ramach programu lekowego Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 b 18.2)  [załącznik B.71. do obwieszczenia] refundacją zostanie objęty lek zawierający sofosbuwir (1 kod EAN ) oraz lek zawierający sofosbuwir + ledipaswir (1 kod EAN).Dla 13 leków zawierających stosowanych w chemioterapii i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu od 2457 zł do 3,80 zł.

Decyzja o objęciu refundacją nowych leków, poza tym, że poszerzy zakres opcji terapeutycznych i umożliwi dobór optymalnej terapii dla pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, u których potwierdzono obecność zakażenia genotypem 1 i 4 HCV, umożliwi bezinterferonową terapię pacjentów zakażanych genotypem 2,3,5,6 HCV, a przede wszystkim zapewni dostęp do leczenia pacjentom, u których stwierdzono ciężką niewydolność wątroby i chorym oczekującym na przeszczep wątroby.

źródło MZ oraz Dz. U. MZ., poz. 66