Nie będzie zgody związków zawodowych na sprzeczne z ZUZP działania pracodawcy

ctpljpg