Minęło 30 dni a 4 związki z PKP CARGO S.A. milczą w sprawie wspólnego stanowiska dotyczącego podwyżki płac.

2020 podwykajpg