Lokomotywy PKP Cargo pomogą pielgrzymom

PKP Cargo zaangażuje się w obsługę Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie. Lokomotywy spółki będą wspierać przewóz pielgrzymów korzystających z pociągów PKP Intercity oraz Przewozy Regionalne. Będą osłaniać także trasy kolejowe ŚDM na wypadek awarii.

Lokomotywy PKP Cargo wraz z drużynami trakcyjnymi będą osłaniać sieć kolejową, którą zarządzają PKP Polskie Linie Kolejowe. Kolejne zadanie dla pracowników przewoźnika towarowego to bycie w pogotowiu na najważniejszych stacjach z punktu widzenia obsługi pasażerskiej na ŚDM. Sieć kolejowa będzie chroniona przez 20 dodatkowych lokomotyw spalinowych, jak również 7 elektrycznych.

PKP Cargo pomoże też bezpośrednio przewoźnikom pasażerskim. PKP Cargo udostępni na okres ŚDM 7 swoich lokomotyw spółce PKP Intercity. Pozostałe 2 lokomotywy PKP Cargo będą obsługiwać ruch pasażerski Przewozów Regionalnych.