Krzysztof Mamiński na czele Przewozów Regionalnych

Pełniącym obowiązki prezesa zarządu spółki Przewozy Regionalne został Krzysztof Mamiński. Na to stanowisko oddelegowała go rada nadzorcza spółki. Wkrótce ma rozstrzygnąć się konkurs na stanowisko prezesa oraz dwóch członków zarządu spółki.

Jednocześnie RN podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa zarządu oraz dwóch członków zarządu spółki. Ze stanowiska członka zarządu – dyrektora ds. eksploatacyjno – technicznych został odwołany Dariusz Liszewski, który pełnił tę funkcję od 31 marca 2014 roku.