FZZMK podejęłą inicjatywę wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP CARGO S.A.

Informujemy, że FZZMK wystąpiła do pozostałych Organizacji Związkowych będących stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez zakłady PKP CARGO S.A. z inicjatywą podjęcia działań w sprawie wdrożenia podwyżki wynagrodzenia dla pracowników PKP CARGO S.A.
Poniżej publikujemy  pismo w tej sprawie.

inicjatywa podwyka cargo 2021jpg