Drony z termowizją chronią pociągi PKP Cargo przed kradzieżami

Drony z termowizj chroni pocigi PKP Cargo przed kradzieami
Fot. PKP Cargo
Specjalna grupa operacyjna PKP Cargo działająca na terenie całego kraju współpracująca z Policją, Strażą Ochrony Kolei, a nawet Służbą Więzienną, dostała dodatkowe narzędzie do walki z kradzieżami w postaci dronów.

Największy polski przewoźnik kolejowy rozpoczął regularne wykorzystywanie ich do zabezpieczania swoich pociągów oraz obszarów kolejowych.
Bezzałogowce wykorzystywane były dotychczas szczególnie na terenie województwa śląskiego, ponieważ to stąd wyrusza 60 procent krajowych oraz 70 procent przewozów w eksporcie. Sukces grupy operacyjnej PKP Cargo wykorzystującej drony na Śląsku, spowodował, iż spółka zaczęła wykorzystywać drony na terenie całej Polski. Aby ograniczać skalę przestępstw, została podjęta decyzja o zintensyfikowaniu działań prewencyjnych.

W wyniku analizy zdarzeń w ostatnim kwartale, PKP Cargo skierowało większą liczbę patroli do nadzoru przewozów kontenerowych w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. Do monitorowania szlaków kolejowych wykorzystane zostaną przede wszystkim bezzałogowce wyposażone w kamerę, a do nocnego patrolowania torów – także z kamerą termowizyjną. Drony rejestrują obraz w pobliżu składów i przesyłają go w czasie rzeczywistym do siedziby Zespołu Operacyjnego. Dzięki temu, że zamontowane na nich kamery posiadają wysokiej jakości zoom optyczny, możliwe jest zdobycie materiału dowodowego, który pozwala Policji zidentyfikować sprawców kradzieży – informuje PKP Cargo.

W powietrzu maszyny są praktycznie niesłyszalne, a z uwagi na niewielkie rozmiary i kolorystykę, trudno je także dostrzec. To zdecydowanie zwiększa ich skuteczność. Drony mogą być wykorzystywane również w nocy oraz podczas złych warunków atmosferycznych, co pozwala na wykrycie człowieka z odległości ponad kilometra.

W ostatnim czasie podczas rutynowego patrolu w strefie operatorzy PKP Cargo dostrzegli zorganizowaną grupę złodziei zasadzających się na pociąg kontenerowy z towarami o dużej wartości. Dzięki szybkiej reakcji oraz dobrej współpracy ze służbami, sprawców ujęto.

W związku z intensyfikacją przewozów m.in. na Nowym Jedwabnym Szlaku przez obszar Polski, działania PKP Cargo stanowią znaczące ogniwo w walce z przestępczością na obszarach kolejowych oraz w przewozach towarowych – informuje przewoźnik.