Dron PKP Cargo przyłapał złodziei węgla [film]

Pierwsze testy drona PKP Cargo przeprowadzone w Katowicach, przyniosły efekt w postaci nagrania kilku osób podczas tzw.,, usypu". Nagranie zostało już przekazane policji, która podjęła odpowiednie kroki w celu schwytania sprawców kradzieży.

W związku z powtarzającymi się kradzieżami surowców przewożonych przez PKP Cargo, w listopadzie spółka zdecydowała się wykorzystywać drony do patrolowania newralgicznych terenów. Drony wyposażone w kamery mają za zadanie rejestrować obraz w pobliżu składów i przesyłać go w czasie rzeczywistym do siedziby Zespołu Przeciwdziałania Zagrożeniom. Pierwsze testy, przeprowadzone w Katowicach, przyniosły efekt w postaci nagrania kilku osób podczas tzw.,, usypu". Nagranie zostało już przekazane policji, która podjęła odpowiednie kroki w celu schwytania sprawców kradzieży.

Film zobaczysz tutaj

W pierwszych 10 miesiącach 2014 roku PKP Cargo odnotowało prawie 900 kradzieży ładunków. Łączna wartość strat poniesionych w ten sposób oszacowana została na ponad 4 mln zł, a wielkość ubytku – na ponad 8 tys. ton. Wraz z nadejściem miesięcy zimowych obserwowany jest wyraźny wzrost liczby udokumentowanych zdarzeń oraz wielkości ubytku przewożonych surowców.
Sprawcami kradzieży są zazwyczaj bardzo dobrze zorganizowane grupy przestępcze. Jedną z najczęściej stosowanych metod jest próba zatrzymania składu np. poprzez umieszczanie na torach przeszkody. Aby uniknąć katastrofy, maszyniści zmuszeni są zatrzymać skład, informując o przeszkodzie właściwe służby. Złodzieje w ciągu kilku minut dokonują wtedy tzw. „usypu”. W ramach jednego zajścia złodzieje są w stanie „usypać” nawet kilka ton węgla.