Czy Zarząd PKP CARGO S.A. prowadził mediacje w dobrej wierze?

FZZMK wystąpiła do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o zajęcie stanowiska i podjęcie stosownych czynności w sprawie naruszenia przez Zarząd PKP CARGO S.A. przepisu art. 14 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

null

null