Czy Prezes PKP CARGO S.A. ureguluje sprawę wynagradzania pracowników wykonujących czynności inne niż określone w umowie o pracę.

Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych zwróciła się do Zarządu PKP CARGO S.A. z wnioskiem o wprowadzenie rozwiązań mających na celu pilne uregulowanie kwestii wynagradzania pracowników wykonujących czynności inne niż określone w umowie o pracę.

Jako przykład wskazujemy Rewidentów Taboru zatrudnionych w zakładach Spółki wykonujących czynności kierowcy, których wynagrodzenia za te czynności nie reguluje żaden znany nam dokument mimo, iż takie rozwiązania istnieją w stosunku do innych grup zawodowych.

Poniżej pismo do Prezesa PKP CARGO S.A.

rewidentkierowcajpg