Żądamy podwyżki wynagrodzenia dla pracowników PKP CARGO S.A.

FZZMK występuje do zarządu spółki PKP CARGO S.A. o podwyżkę wynagrodzenia.