Zakup AWT był błędnie oszacowaną inwestycją PKP Cargo?

PKP Cargo zleciło sporządzenie ekspertyzy dotyczącej poprawności metodycznej wyceny AWT sporządzonej na potrzeby nabycia pakietu 80 proc. udziałów tego przedsiębiorstwa przez polskiego przewoźnika. Z dokumentu wynika, że poprzednie kierownictwo PKP Cargo mogło niewłaściwie określić wartość czeskiego podmiotu.

„Przekazana dnia 4 lipca 2016 r. ekspertyza wykazała odstępstwa od metodyki szacowania wartości przedsiębiorstwa oraz błędy w założeniach do wyceny i w jej technice, które mogły wpłynąć na zawyżenie rekomendowanej wartości tego przedsiębiorstwa, co mogło spowodować, że wartość transakcji wykraczała poza poziom akceptowalny dla typowego, racjonalnie działającego inwestora” – czytamy w raporcie bieżącym PKP Cargo.

O kolejnych działaniach podejmowanych w tym zakresie spółka będzie informować w formie odrębnych raportów bieżących.

Przypomnijmy, że PKP Cargo, od momentu przejęcia za kwotę 103,2 mln euro w grudniu 2014 roku 80 proc. udziałów czeskiego Advanced World Transport utrzymywało, iż nowo nabyta spółka stanie się „bramą na południe Europy”. Od samego początku tej transakcji, głośno było jednak o kiepskiej kondycji finansowej AWT, braku zleceń i odpowiedniego parku taborowego.

W odpowiedzi na te zarzuty jeszcze w lutym br. David Kostelnik, dyrektor operacyjny AWT, twierdził, że wiele z tych opinii opierało się na niesprawdzonych przesłankach. – Synergie są znaczne, a jeszcze ważniejszy jest potencjał utworzenia bardzo silnego gracza w tej części Europy na bazie wspólnych możliwości PKP Cargo i AWT – zapewniał Kostelnik.

Prawdziwy problem pojawił się dwa miesiące temu, kiedy to należąca do New World Resources spółka OKD złożyła wniosek o upadłość. Usługi przewozowe dla tego jedynego producenta węgla w Czechach wykonywało właśnie AWT.

AWT to drugi po ČD Cargo najbardziej liczący się gracz na rynku kolejowych przewozów towarowych, zorientowany w swojej działalności na Europę Środkową i Wschodnią. Spółka dysponuje 400 km własnych torów, a w swoim parku taborowym posiada 160 lokomotyw (spalinowych oraz elektrycznych) i 5100 wagonów. AWT przewozi rocznie ok. 17 mln ton ładunków i eksploatuje 60 bocznic na terenie Czech. Działalność spółki opiera się również na transporcie intermodalnym, spedycji kolejowej, wynajmie wagonów, a nawet rekultywacji terenów pogórniczych.