PKP CARGO i KGHM łączą siły na rynku przewozów kolejowych

PKP CARGO i KGHM Polska Miedź S.A. zawarły 2 lutego 2015 r. wstępne porozumienie, na podstawie którego PKP CARGO obejmie 49 proc. udziałów w spółce Pol-Miedź Trans (PMT), obecnie w całości należącej do KGHM. Intencją obu stron jest finalizacja transakcji w drugim kwartale 2015 roku. Porozumienie przewiduje kontynuację procesu zmierzającego do przejęcia przez PKP CARGO 49 proc. udziałów PMT w zamian za wkład pieniężny oraz aport w postaci lokomotyw.

null

  Porozumienie uprawnia PKP CARGO do przeprowadzenia badania stanu przedsiębiorstwa PMT oraz złożenia odpowiedniego wniosku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  KGHM konsekwentnie realizuje strategię koncentracji środków na podstawowej działalności biznesowej. Taką możliwość daje właśnie pozyskanie strategicznego partnera dla części kolejowej Pol-Miedź Trans. Transakcję poprzedzi wydzielenie pozostałych obszarów działalności przedsiębiorstwa. - Współpraca z KGHM to doskonały przykład realizacji strategii umacniania pozycji PKP CARGO w kraju oraz oferty, jaką mamy dla dużych grup przemysłowych, obsługujących przewozy kolejowe we własnym zakresie. Bazując na wysokiej jakości naszych usług, zasobach taborowych i know-how możemy wspólnie wypracować bardzo korzystne efekty synergii dla wszystkich zainteresowanych  – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO. - Działalności transportu samochodowego oraz obrotu paliwami zostaną wydzielone z Pol-Miedź Trans do innych spółek naszej grupy jako zorganizowane części przedsiębiorstwa, przy zachowaniu dotychczasowej liczby miejsc pracy oraz poziomu świadczeń pracowniczych – mówi Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź – Projekt wpisuje się w długofalową strategię naszej grupy, zakładającą koncentrację na podstawowej działalności. Branżowy partner dla działalności kolejowej pozwoli ograniczyć nakłady inwestycyjne w tym obszarze, przy jednoczesnym wzmocnieniu PMT na rynku przewozów kolejowych.  Dla PKP Cargo inwestycja w PMT oznacza poszerzenie bazy klientów i możliwość bardziej efektywnego wykorzystania zaplecza taborowego. Po stronie KGHM Polska Miedź korzyści z transakcji to przede wszystkim właśnie dostęp do największego w Polsce, nieustannie modernizowanego taboru i szerokiej palety usług logistycznych Grupy PKP CARGO.  PMT posiada obecnie ok. 2,4 proc. udziału w rynku przewozów towarowych w Polsce, stabilną bazę przychodową i dobrą sytuację finansową. Spółka dysponuje różnorodnym taborem, obejmującym 61 lokomotyw i 1493 wagonów do przewozów towarów masowych. Dzięki nawiązaniu współpracy z PMT PKP CARGO uzyska kolejne źródło stałych przychodów, dodatkowe kontakty handlowe, a także zwiększy skalę swojej działalności.