Witamy na naszej stronie internetowej

Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych "PRO TEST" jest organizacją pracowników, którzy jednocząc się budują siłę, aby spowodować poprawę warunków życia.

Manifestacja OPZZ 22.09.2018 - krótka relacja

Wszyscy razem ruszyliśmy walczyć o lepsze warunki pracy pod sztandarem „POLSKA POTRZEBUJE WYŻSZYCH PŁAC”. Pokazaliśmy rządowi, że mamy dość nierównego traktowania partnerów społecznych, łamania dialogu społecznego, niskich płac oraz wielu innych.

Czytaj Więcej
Świadczenia rodzinne - niestety bez zmian

Na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów 31 lipca 2018 r. rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny

Czytaj Więcej