Witamy na naszej stronie internetowej

Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych "PRO TEST" jest organizacją pracowników, którzy jednocząc się budują siłę, aby spowodować poprawę warunków życia.

Ponad 307 milionów pasażerów

Z danych UTK wynika, że od stycznia do listopada z usług kolei skorzystało ponad 307,4 mln pasażerów. Wynik za 11 miesięcy jest niższy o niecałe 3 mln pasażerów niż za cały ubiegły rok.

Czytaj Więcej
Wyniki przewozowe grup towarowych w III kwartale

Największy wzrost masy przewiezionych ładunków w porównaniu z poprzednim kwartałem miał miejsce w przypadku grupy węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny – ponad 1,5 mln ton oraz grupy towarów nieidentyfikowalnych – ponad 300 tysięcy ton.

Czytaj Więcej